QA i testiranje softvera

Pratimo razvoj vašeg softvera u svim fazama


Od momenta kada predstavite vašu ideju ACTIV8 timu do potpuno funkcionalne verzije proizvoda, naši QA (osiguranje kvaliteta) eksperti prate procese, procedure i standarde izrade softvera, kako bi osigurali da čitav razvoj protiče u najboljem redu i po najvišim standardima.

Čitav proces se naziva Software Test Life Cycle (STLC), što u prevodu znači – ciklus testiranja razvoja softvera. STLC podrazumeva osiguranje kvaliteta (QA), kontrolu kvaliteta (QC) i testiranje. Ovo ne bi trebalo da bude odvojen proces koji sprovodi treće lice, i zbog toga je ova usluga integrisana sa kompletnom uslugom razvoja softvera, pre nego što se lansira radna verzija koju dalje testira klijent.

Dok se QA fokusira na procese, procedure i standarde, QC je zadužen da proveri da li softver radi prema predviđenim specifikacijama i zahtevima. To podrazumeva testiranje softvera kako bi se detektovale greške, "bagovi" i bilo kakve smetnje u radu softvera primenom definisanog plana korišćenja procesa i procedura. Kontrola kvaliteta predstavlja korektivnu fazu STLC-a.

Vaša aplikacija je spremna za rad


Ciklus testiranja razvoja softvera štedi vam vreme nakon dostavljanja prve radne verzije softvera, zato što vam omogućava da se usredsredite na funkcionalnosti, a ne na tehnički deo rada softvera.

ACTIV8 će se pobrinuti da vaš softver bude testiran u svim fazama razvoja, čime štedimo vaše skupoceno vreme i energiju.