Projektovanje softverske arhitekture

Razvoj softverskog rešenja prilagođenog vašim potrebama može da napravi razliku u poslovnoj produktivnosti zaposlenih, angažovanju kupaca i profitabilnosti. Nekada gotov softver ne može da ispuni sve vaše zahteve ili ga jednostavno vremenom prerastete. Tada vam je potrebno prilagođeno softversko rešenje koje će zadovoljiti sve vaše specifične poslovne potrebe.

Projektovanje softverske arhitekture je metoda planiranja i kreiranja softverskog rešenja. Služi da se odrede zahtevi koji će uticati na strukturu aplikacije, kao i uspostavljanje veze između poslovnih i tehničkih zahteva aplikacije. To je u suštini kostur softverskog sistema sa svim komponentama i uspostavljanje mehanizma komunikacije i koordinacije među tim komponentama.

Arhitektura softvera utiče na kvalitet, performanse, održivost i sveukupni uspeh proizvedenog softvera, a naša softverska rešenja se zasnivaju na najnovijim tehnološkim dostignućima i savremenim arhitekturama koji su garancija kvaliteta i bezbednosti aplikacija.

Na arhitekturu se nadovezuje dizajn softvera koji predstavlja plan dizajna za implementaciju sistema i uglavnom je fokusiran na unutrašnje komponente sistema i njihovu međusobnu interakciju. Ima funkciju nacrta koji vodi timove u primeni zadataka kao što su kodiranje, dizajn, integracija i testiranje softvera.

Dobro projektovanje softverske arhitekture podrazumeva rešavanje problema tokom same faze dizajniranja projekta, a ACTIV8 tim poseduje znanje i veštine za dobro projektovanu softversku arhitekturu i potpuno dokumentovanje kvalitetnog softverskog rešenja za vas.

Bilo da vam je potrebna baza podataka, korporativno web rešenje ili desktop aplikacija za veći broj korisnika, mi možemo da realizujemo svaku vašu ideju.

Activ8irajte se!