ACTIV8 E-LEARNING

Prilagodljiva platforma za e-učenje

USKORO

Pokriva sve vaše potrebe za obukom

Naša platforma za učenje na daljinu predstavlja fleksibilan sistem koji vam zbog efikasnijeg upravljanja, velikog broja korisnika i sadržaja na sajtu omogućava jednostavnu administraciju i pristup. Administracija podrazumeva kreiranje kurseva, pregledanje korisnika (registraciju i prijave na kurs, pregled i polaganje kurseva i pripremu sertifikata). Platforma se može prilagoditi vašim potrebama do najsitnijih detalja i lako integrisati u bilo koji postojeći informacioni sistem. Osim za sadržaj kurseva, Activ8 je u potpunosti realizovao projekat, uključujući prilagođeni dizajn i održavanje sajta nakon njegovog pokretanja.

Stvorite iskustvo zajedničkog učenja u poznatom okruženju!

 

Jednostavno i blagovremeno ažuriranje sadržaja i materijala
Redovna komunikacija sa predavačima
Interaktivne aktivnosti i zadaci
Inovativna nastavna sredstva (audio, video, animacije itd.)
Kreiranje testova i onlajn polaganja
Izdavanje sertifikata

Other Project

Have a look at some of the fantastic projects that we have been working on